Tiếng Việt (Vietnamese)

Chào mừng quý vị đến với trang thông tin điện tử của Sở học chánh Portland.

Dọc theo lề bên trái của trang này, quý vị sẽ nhìn thấy các đường dẫn liên kết đến các thông tin quan trọng về các chương trình kế hoạch, tin tức và các sự kiện sắp được tổ chức của Sở học chánh.

Nếu quý vị có bất cứ kiến nghị nào giúp chúng tôi có thể liên lạc dễ dàng hơn đến quý vị phụ huynh, học sinh, và các thành viên cộng đồng không nói tiếng Anh, xin vui lòng gửi các kiến nghị này đến địa chỉ email Sở học chánh Portland.

Trân trọng cám ơn.