Chào mừng quý vị đến với trang thông tin điện tử của Sở học chánh Portland!

Mã điện thoại

Đường dây điện thoại ngôn ngữ
503-916-3584

Câu hỏi? Xin vui lòng gọi David Lee, quản lý hoặc dịch Interpretation & dịch vụ, 503-916-3427.